Foder/stalde

Angus har det naturligt med at kunne være ude året rundt, derfor er vore løsdriftsstalde indrettet som forholdsvis åbne haller, hvor dyrene har adgang til udendørs folde året rundt.

Staldene er med dybstrøelse, og der er fangegitter ved foderbordet, så dyrene kan vænnes til at være bundne, men at være fikseret i fangegitteret er ikke det samme som at stå bundet i grime.
Derfor er de avlsdyr, som vi sælger, som regel gjort grimevante iflg. aftale.

Køerne og kvierne kælver som regel i foråret, februar til juni og de kælver helst udendørs.
Hundyrene, kalvene og avlstyrene er permanent på græs i perioden maj - november, dog tilskudsfodres de efter behov med halm om efteråret.

Omkring halvdelen af køerne er permanent ude året rundt, også om vinteren.

Kalvene fravænnes som regel i november, men de tilbydes kraftfoder i kalvefoderskjul minimum en måneds tid forinden måske før, alt afhængig af foderudbyttet i græsmarken. Derved er kalvene vænnet til kraftfoder, og herved sikrer man sig en skånsom fravænning og overgang til kraftfoder.

Vinterfodringen til køer, kvier og kviekalve består udelukkende af wrap helsæd eller wrap græsballer med fri adgang til halm.

Køerne fodres så de gerne må tabe sig en del om vinteren, for derefter at få fyldt depoterne op på billig sommergræsning, samtidig giver det en god mælkeydelse, så kalvene trives godt i ammeperioden.
Tyrekalvene fodres med kraftfoderpiller efter ædelyst og fri adgang til halm.

De dyr, som skal slagtes, såvel tyre, kvier og køer færdigfodres minimum tre måneder med kraftfoder, dog enkelte hundyr slagtes direkte fra græsmarken.
Dette betyder, at vi har en god økonomi i slagteproduktionen, høj slagtevægt og klasseficering.
De bedste tyre med 875 gram netto daglig tilvækst og klassificering 12, U+ , dog er gennemsnittet lavere, idet vi sælger de bedste til avl.

Alle dyr har fri adgang til vand og mineraler året rundt, vigtigt i en besætning der drives ekstensiv.

Kraftfoderblandingen er en, vi selv har sammensat. Angus fungerer nemlig bedst på en blanding, der ikke er for koncentreret og ikke har for høj proteinindhold. Sammensætning:

 • 40 % byg
 • 16 % havre
 • 14 % lucernepiller
 • 10 % klid
 • 10 % roepiller
 • 5 % rapskage
 • 2 % melasse
 • Med 11.7 % råprotein
 • 0g 3,6 % råfedt
 • 0,9 % foderkridt
 • 0,6 % vegetabilsk fedt
 • 0,5 % fodersalt
 • 0,25 % DV-vit. Kvæg 1
 • 0,25 % E-vit. 25.000
 • 0,20 % magnesiumoxyd
 • 0,21 % natriumsulfat
 • Dette svarer til 85 FE pr. 100 kg. piller
 • Og 235 gram ford. cellevægge

Ønsker I yderligere oplysninger er I meget velkomne til at kontakte eller besøge os.

 


SØREN RIIS VESTER
Fallevej 46, 8800 Viborg
Phone: + 45 86 64 74 57
Fax: + 45 86 64 75 57
Mobil: + 45 40 37 74 57
s.vester@mail.dk

Programmeret og hosted af nordicweb