Velkommen til Hedebo Angus

Vi har avlet Aberdeen Angus siden 1981 og har i dag ca. 60 stambogs førte køer.
Vi ønsker, at vore Angus bevarer racens fortrinlige egenskaber, som en hårdfør og nøjsom ko, der kælver let, og som fravænner en kalv med høj tilvækst og god muskel- og kødkvalitet.


De fleste af vore køer går ude året rundt, afgræsser marginale arealer og fodres om vinteren med billige, alternative fodermidler, hvilket er nogle af de egenskaber, vi selekterer efter i den videre avl.


Vi har eksporteret dyr, sæd og embryoner til 15 forskellige lande, fortrinsvis i Europa.
Vi tilfører jævnligt besætningen nyt genetik i form af importeret sæd og embryoner, så vi hele tiden er opdateret med noget af verdens bedste avl.Besøgende er altid velkomne for at besætningen og staldforholdene m.v. Mere end 200 personer har allerede lagt vejen forbi os i år, tak for det.

Vi udveksler gerne vore erfaringer omkring alt fra avl til fodring, køb/salg samt import og eksport m.v.
Vi har altid avlsdyr til salg - herunder tyre, kvier og køer - samt importsæd og embryoner.

Forhør jer gerne om yderligere information. Hos os er en forespørgsel altid helt uforpligtende.

  • Vi anviser gerne andre gode besætninger - såvel røde som sorte. Vi avler også Wagyu kvæg, trav- og dressurheste!

SØREN RIIS VESTER
Fallevej 46, 8800 Viborg
Phone: + 45 86 64 74 57
Fax: + 45 86 64 75 57
Mobil: + 45 40 37 74 57
s.vester@mail.dk

Programmeret og hosted af nordicweb